Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd.

Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar.