Specialisaties

De logopedist is gespecialiseerd in diverse aandoeningen

Vakgebieden van Logopedie Noord-Holland:

Stemproblemen vinden hun oorsprong in en rond de larynx. Heesheid, schorheid, zacht stemvolume of stokken van de stem worden zo nodig in combinatie met de KNO-arts behandeld.

Afasie is een verzamelnaam voor taalstoornissen t.g.v. een laesie van de hersenen. Deze complexe stoornis van het taalvermogen kan zeer beperkend zijn voor de dagelijkse communicatie.

Slikproblemen kunnen leiden tot aspiratie en verminderde vocht & voedingsintake.Vroegtijdig signaleren en behandelen van slikproblematiek kan de levenskwaliteit aanzienlijk bevorderen. 

De adem speelt binnen de logopedische behandelingen een centrale rol. Naast benauwdheidsklachten kan disfunctioneel ademen een invloed op stem, spraak en slikken hebben.

Dysartrie is de medische term voor een stoornis in de kracht en coördinatie van de spieren die de adem, de stem en de spraak besturen. Bij dysartrie ontstaat spierzwakte en/of abnormale spierspanning in de spieren die bijvoorbeeld de lippen en tong doen bewegen. 

Als gevolg van schade in de rechter hersenhelft kunnen communicatieproblemen ontstaan welke kunnen leiden tot misverstanden. De logopedische behandeling is gericht op het verbeteren van de communicatievaardigheden.

Logopedie bij long-covid

De long-covid gespecialiseerde logopedist behandeld klachten op het gebied van ademhaling, stem en slikfunctie. 
Denk aan logopedie bij de volgende klachten:

  • Druk op de borst
  • Kortademigheid
  • Pijnlijke of vermoeide spieren in de keel
  • Hoestklachten
  • Veranderde stem
  • Slikproblemen 

Wij werken samen met ergotherapie, fysiotherapie, psychologie en diëtetiek.

 

http://www.ergotherapienoordholland.nl