Spraak

Dysartrie is de medische term voor een stoornis in de kracht en coördinatie van de spieren die de adem, de stem en de spraak besturen. Bij dysartrie ontstaat spierzwakte en/of abnormale spierspanning in de spieren die bijvoorbeeld de lippen en tong doen bewegen. 

Er kan sprake zijn van onduidelijke articulatie,
veranderde stemgeving of ademhaling,
mompelende, gespannen, trage of snelle spraak.
De communicatie met mensen uit uw omgeving kan verstoord zijn, omdat u minder goed te verstaan bent.

Aangezichtsverlamming

Door bijvoorbeeld een beroerte kan er een (gedeeltelijke) verlamming van het gezicht optreden. 
De aangedane zijde van het gezicht beweegt dan niet goed mee.

Het kan zijn dat de mond deels omlaag hangt, waardoor er klachten kunnen ontstaan bij spreken, slikken of speekselcontrole. 

Logopedie Noord Holland