Taal

Als het moeilijk is om jezelf duidelijk te maken en mensen begrijpen je niet, 
dan kan dat tot verdriet, somberheid en eenzaamheid leiden.

Door middel van taal komen we in contact.
Taal is dé manier om uit te leggen wat we voelen en denken.

Problemen op het gebied van taal noemen we afasie.
Afasie is een taalstoornis die is ontstaan ten gevolge van hersenletsel. Bij het spreken, begrijpen, lezen en schrijven kunnen problemen ontstaan.

In de praktijk zien wij mensen die bijvoorbeeld gesprekken niet goed kunnen volgen, de ondertiteling van een film niet goed meer kunnen begrijpen, letters omdraaien of niet op een woord komen. 

Is herstel mogelijk?

Bijna altijd is na het ontstaan van afasie spontaan herstel van het taalvermogen, maar zelden of nooit is dat herstel volledig.
Met veel training is vaak nog verbetering mogelijk.
Ook als partner of familielid kun je hierin een belangrijke rol spelen.

Bent u of kent u iemand met afasie?
Mogelijk kunnen wij u helpen met het verminderen van de klachten.